Aktualna strona: Polityka prywatności

EKOHURT

Hetmańska 40 lok. 210
15-727 Białystok

tel. kom. 885224815
e-mail: biuro@ekohurt.pl


  • Administratorem danych osobowych jest Ekohurt Monika Guziejko z siedzibą w Białymstoku, Hetmańska 40 lok. 210, 15-727 Białystok,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji odpowiedzi na zgłoszenie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
  • odbiorcą danych osobowych będą wyłączenie uprawnieni pracownicy Administratora,
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji odpowiedzi na zgłoszenie,
  • Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Właściciel danych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie; nie podanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony Administratora,
  • Administrator zapewnia możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kontakt e-mail na adres: biuro@ekohurt.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres jego siedziby.